ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για πληρωμές με κάρτα.

Όροι Διαγωνισμού:

Διαγωνισμός Μαΐου 2016 - Πλατφόρμες Δερμάτινες Κούρος

21 Μαΐου 2016 στις 14:00 μ.μ.

  1. Η εταιρία “Ντάλης Αλέξανδρος» (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει Ερμού 26, Αίγιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει τη παρούσα προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 13 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, oι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχουν στο διαγωνισμό η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται και δε θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο. Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα διαφορετικά η συμμετοχή θα ακυρώνεται.
  3. Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας: Τριάντα (15) ημέρες και αρχίζει από το Σάββατο 21 Μαΐου 2016. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 21/052016 και θα λήξει την Κυριακή 05/06/2016, στις 16:00μ.μ. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας http://dalisleather.gr
  4. Διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στον ιστότοποhttps://www.facebook.com/dalisleather.Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει κάνει «like» στη σελίδα: “https://www.facebook.com/dalisleather” και κοινοποίηση (share) του διαγωνισμού ή της σελίδας μας στον τοίχο σου στο Facebook. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποδεχτούν τους όρους της εφαρμογής για να λάβουν μέρος στην κλήρωση. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
  5. Το δώρο του Διαγωνισμού: Είναι ένα (1). Αναλυτικά: “Πλατφόρμες Δερμάτινες Model 14-15”. Ο μοναδικός κωδικός του προϊόντος (SKU) είναι: PK1415DBLUE. Επίσης οι πλατφόρμες που θα κερδίσει ο νικήτής του διαγωνισμού απεικονίζοννται στο εικαστικό της εφαρμογής. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών αντικατάστασης ή ανταλλαγής τους με χρήματα.
  6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Ο νικητής του δώρου που αναφέρεται ως ανωτέρω, θα αναδειχθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Κυριακή 05/06/2016, ώρα 16.00μ.μ.
  7. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στη σελίδα του στο www.facebook.com/dalisleather Η ανάρτηση θα αναφέρει μόνο το όνομα του νικητή (User Names) και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών. Επίσης, ο νικητής του Διαγωνισμού θα ενημερωθεί, με την αποστολή σχετικού μηνύματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή που έχει δηλώσει στο facebook. Μέσω του ανωτέρω μηνύματος ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον νικητή του Διαγωνισμού προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν απαντήσει εντός χρονικού διαστήματος 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του σχετικού γραπτού μηνύματος, για οποιοδήποτε λόγο ή στην περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, ή αρνηθεί να κάνει αποδοχή του δώρου, σύμφωνα με την περιγραφή των όρων, χάνει οριστικά το δικαίωμά του Δώρου, το οποίο μεταβιβάζεται αυτόματα στον επιλαχόντα της κλήρωσης. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, είναι οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Είναι σύμφωνη με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, έχει υποβληθεί σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή, δεν αποτελεί απάτη ή αθέμιτη παρεμβολή του συμμετέχοντα ή τρίτου σύμφωνα με την κρίση του Διοργανωτή και έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του, εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή τους οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή και χρήση εν γένει της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω του Διαδικτυακού τόπου. Έτσι, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς λόγους τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες σχετικές με την απονομή του δώρου.
  8. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, όπως δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου.
  9. Προσωπικά Δεδομένα : Ο Διοργανωτής θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Μετά την απονομή του Δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

Σχόλια

ενα μπραβο δεν ειναι τιποτα .....
Αποδέχομαι τους Όρους του Διαγωνισμού σας, χωρίς καμία επιφύλαξη!! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πανέμορφο δώρο!! Είναι καταπληκτικές!!
αποδεχομαι τους ορουςςς
Einai pragmatika yperoxes!!Euxaristoume gia thn eukairia.. Apodexomai tous orous!!!
Αποδέχομαι τους όρους
φανταστικές
φανταστικές
Υπέροχες!!!
Υπέροχες!!!
ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ..
Γράψτε μια κριτική